STT

Tên Tour

Ngày khởi hành

HOTEL

Giá TOUR (người lớn)

Giá Tour

CHD

 

Giá Tour

INF

 

ĐẶT

TOUR

1

Thái Lan (5 Ngày-4 Đêm) 
Bangkok – Pataya – Safari – Buffet Baiyoke - Jestar
Đi, về: Máy bay 

13,14,16,18,

20,21,27/8/2018

KS 3-4 sao

6.990.000

6.490.000

2.990.000

 

2

Thái Lan (5 Ngày-4 Đêm) 
Bangkok – Pataya – Safari – Buffet Baiyoke – Air Asia
Đi, về: Máy bay 

22,29/8

KS 3-4 sao

6.490.000

5.890.000

2.990.000

3

Thái Lan (5 Ngày-4 Đêm) 
Bangkok – Pataya – Safari – Buffet Baiyoke - Jestar
Đi, về: Máy bay 

10,12,14,17,19,20,

21,22,26,27/9/2018

KS 3-4 sao

5.990.000

5.390.000

2.990.000

 

4

Thái Lan (5 Ngày-4 Đêm) 
Bangkok – Pataya – Safari – Buffet Baiyoke - Jestar
Đi, về: Máy bay 

03,04,05,08,10,

11,12,15,17,18,19,

22,25,26/10/2018

KS 3-4 sao

5.990.000

5.390.000

2.990.000

 

5

Thái Lan – Phuket (4N3D) Đi, về: Máy bay 

13,20,27/8/2018

10,17,24,31/12/2018

8.990.000

8.490.000

2.990.000

6

Thái Lan – Phuket (4N3D) Đi, về: Máy bay 

10,17,24/9/2018

01,08,15,22,29/10/2018

5,12,19,26/11/2018

7.990.000

7.490.000

2.990.000

7

Thái Lan – Phuket (4N3D) Đi, về: Máy bay 

5,12,19,26/12/2018

7.990.000

7.490.000

2.990.000

8

Singapore – Malaysia – Indonesia (6N5D)

Đi, về: Máy bay 

16,23,30/8/2018

 

11.490.000

10.490.000

 

3.990.000

9

Singapore – Malaysia – Indonesia (6N5D)

Đi, về: Máy bay 

15,22,29/9/2018

 

9.990.000

8.990.000

 

3.990.000

10

Đài Loan 5N4D

Đi, về: Máy bay 

11,18/8/2018

11.990.000

10.890.000

2.990.000

11

Đài Loan 5N4D

Đi, về: Máy bay 

08,15,29/9/2018

6,13,20,27/10/2018

03,10,17,24/11/2018

01,08,15,22/12/2018

9.990.000

8.990.000

2.990.000

 

6

Hàn Quốc (4 Ngày-4 Đêm) 
Seoul – Nami – Everland 
Đi, về: Máy bay 

14,28/8/2018

16,30/10/2018

20/11/2018

04/12/2018

KS 3

sao

13.990.000

12.490.000

4.190.000

Dubai 5 Ngày 4 Đêm
Emirates airways
Đi, về: Máy bay 

16/8/2018

KS 3 sao

23.888.000

19.188.000

7.188.000

Nhật Bản (4 Ngày-3 Đêm) 
Tokyo - Hakone – Núi Fuji – Hoa Chi Anh Tuyệt Đẹp ! 
Đi, về: Máy bay

0

 

 

Nhật Bản (4 Ngày-3 Đêm) 
Narita – Núi Phú Sĩ- Vịnh Odaiba 
Đi, về: Máy bay

0

 

 

Nhật Bản (5 Ngày-4 Đêm) 
Tokyo – Núi Phú Sĩ - Yokohama – Narita 
Đi, về: Máy bay

0

 

 

Đài Loan (5 Ngày-5 Đêm) 
Taiwan - Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng - A Lý Sơn 
Đi, về: Máy bay

0

 

 

Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D 
Trương Gia Giới - Thành Cổ Phượng Hoàng 
Đi, về: Máy bay

0

 

 

Campuchia 4N3D
Phnom Penh-sihanouk-bokor 
Đi, về: Xe

KS 3 sao

 

 

Campuchia 3N2D 
Phnom Penh - Siem Riep 
Đi, về: Xe

KS 1 sao